Med bistanden fra Innovasjon Norge har vi søkt patent og utviklet en tydelig IPR-strategi. Dette har gjort det mulig for oss å gå i dialog med samarbeidspartnere og aktuelle kunder.

Christer George og Peter Kaensche i Norgesposen AS

Les mer om våre IPR-tjenester

Styrker bærekraft i revidert statsbudsjett for 2016

/PageFiles/3101534/21831278398_af977ecec6_z.jpg

Det reviderte statsbudsjettet fra regjeringen styrker ytterligere det grønne skiftet vi så i budsjettforlaget. Bedrifter i tidlig utviklingsfase får også sitt med tilførsel av midler for nytt såkornfond lokalisert i Agder og Telemark.

Styrker regional næringskompetanse

/PageFiles/3099391/ThinkstockPhotos-469819673.jpg

Ti regionale næringsklynger får nå nær 17 millioner kroner fra Innovasjon Norge til å utvikle kompetanseprogram for det lokale næringslivet. Programmene skal utvikle og sikre næringslivet i distriktene tilgang på kompetent arbeidskraft.

Omstillingstiltak for Svalbard

/PageFiles/3096350/ThinkstockPhotos-180079814.jpg

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen. Av disse skal 23 millioner gå til arbeidet med innovasjon og utvikling som er finansiert over budsjettet til Nærings- og fiskeridepartementet. Innovasjon Norge får en sentral rolle i denne omstillingen.

"Det reviderte statsbudsjettet fra regjeringen styrker ytterligere det grønne skiftet vi så i budsjettforlaget."

– In Europe, the smart people work in the big companies!

Foto: CucchiaioHer forleden ble selskapet AppDirect verdsatt til over 1 milliard dollar. I 2011 var de to år gamle og hadde 15 ansatte. I to måneder satt jeg midt i blant dem for å lære om business i San Fransisco/Silicon Valley. En slengbemerkning over lunchbordet er setningen jeg husker best, og gjorde meg oppmerksom på den kanskje viktigste forskjellen mellom start-ups i Silicon Valley og Norge: Tilgangen på smarte hoder i start-up bedrifter.

Status, omstilling og nedbemanning 2015 i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har siden høsten 2014 gitt offentlig innblikk i selskapets omstilling- og endringsprosjekter, herunder også nedbemanning. Dette er vårt fjerde blogginnlegg som omhandler siste status i vårt pågående omstillingsprosjekt. Kort om bakgrunn til omstillingsprosjektene i 2015 Statsbudsjettet for 2015 ga Innovasjon Norge 864 millioner kroner mer til innovasjon og utvikling av norsk næringsliv. Samtidig […]

Kategori: Innovasjon Norge

- Positivt at regjeringen ønsker vår kompetanse, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for vekstbedrifter og klynger, etter bevilgning av 50 mill kroner til omstilling og næringsutvikling på Svalbard. Les mer på innovasjonnorge.no/longyearbyen